nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty

Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po .