Stomatolog, za Wikipedią:

Dobry stomatolog Chorzów
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.
Lekarze nie piszą jednak prac magisterskich ? pełne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje się pozytywnym zdaniuDobry stomatolog Chorzów .

Widok do druku:

Dobry stomatolog Chorzów