Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

O typach podatków

biuro rachunkowe ochota biuro rachunkowe ochota
Klasyfikacja podatków według OECD1? podatki dochodowe podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obowiązkowe składki ubezpieczeniowe opodatkowanie własności podatki od nieruchomości podatek rolny (gruntowy) podatek leśny podatek od spadków i darowizn podatki od towarów i usług podatek od wartości dodanej (VAT); akcyza ? podatek pobierany zasadniczo od produkcji niektórych artykułów, pobiera się od przedsiębiorcy, który wlicza ją do ceny towaru, uzyskując w ten sposób pieniądze na zapłatę podatku; cło ? podatek graniczny od towarów, w ostatecznym rozrachunku płaci konsument (część doktryny prawa podatkowego nie uważa ceł za podatki ze względu iż jego celem nie jest co do zasady ochrona interesu finansowego fiskusa, ale ochrona rynku wewnętrznego.
Zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetu państwa wpływy z tytułu ceł są włączane do pozycji dochody niepodatkowe.

Zgodnie z tą klasyfikacją cło należy do kategorii, czyli świadczeń, którym towarzyszy równoległe świadczenie ekwiwalentne w postaci pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów); inne podatek od posiadania psa (obecnie podatek od psów został w Polsce zmieniony na opłatę) podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od gier Podatek cedularny ? typ opodatkowania polegający na odrębnym opodatkowywaniu każdego rodzaju dochodów podatników.

Pozwala na preferowanie jednych, a dyskryminowanie innych rodzajów dochodów przez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania.
Utrudnia jednak stosowanie progresji w stosunku do podatników osiągających dochody z kilku źródeł. W procesie rynkowym występuje przemieszczenie obciążenia podatkowego, w wyniku czego podatkami jest obciążona całkowicie lub częściowo inna osoba niż płatnik podatku. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek#Typy_podatk.C3.B3w

Konsultacje u księgowego

Jednoosobowe biuro rachunkowe może zostać założone przez osobę, która ukończyła studia z zakresu rachunkowości i księgowania.
Nie musi ona natomiast posiadać żadnego doświadczenia z zakresu kierowania zespołem ludzi.

Zwykle osoba, która prowadzi samodzielne biuro rachunkowe przyjmuje mniejsze zlecenia.

Zajmuje się na przykład świadczeniem pomocy klientom, którzy mają problemy z wypełnieniem zeznania podatkowego i udzielaniem różnych konsultacji.
Może przyjmować osoby, które potrzebują pomocy przy zakładaniu własnej firmy oraz klientów banku, którzy po raz pierwszy starają się o uzyskanie większego kredytu.

Pomaga im przy ustalaniu potrzebnej im kwoty kredytu, czasami uczestniczy także w negocjacjach prowadzonych z pracownikiem banku.

Przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu uczelni

Biura rachunkowe zwykle działają przy uczelniach. Oprócz osób, będących specjalistami z zakresu rachunkowości i księgowania, przy uczelni mogą być zatrudnieni także radcy prawni i doradcy finansowi.

Świadczą oni usługi przydające się przy prowadzeniu finansów uczelni, mogą również pomagać studentom i pracownikom, którzy borykają się z jakimiś problemami finansowymi lub prawnymi.

Pomagają oni w sprawdzaniu stanu finansowego uczelni i uczestniczą w przygotowaniu planu, który ma przeciwdziałać kryzysowi finansowemu.

Mogą sprawdzać również, czy wpłaty pojawiające się na koncie uczelnianym zostały dobrze zaksięgowane.

Jest to bardzo ważne, ponieważ zapobiega utracie pieniędzy spowodowanej złym zaksięgowaniem jakiejś wyższej wpłaty na konto. .

Widok do druku:

biuro rachunkowe ochota