Czy opłaca się raportować do BDO i KOBIZE?

ą obecnie zobowiązane do monitorowania i raportowania swojego wpływu na środowisko, a także podejmowania działań w celu jego ograniczenia. Doradztwo w zakres

Czy opłaca się raportować do BDO i KOBIZE? usługi BDO

Wraz z rosnącą świadomością w zakresie

Wraz z rosnącą świadomością w zakresie ochrony środowiska, firmy stają się coraz bardziej świadome swojego wpływu na środowisko i marnotrawstwa. Firmy są obecnie zobowiązane do monitorowania i raportowania swojego wpływu na środowisko, a także podejmowania działań w celu jego ograniczenia. Doradztwo w zakres